Ekipa

Igor Masten PhD

PARTNER - FINANCIAL ADVISORY

Igor Masten je profesor ekonomije na Univerzi v Ljubljani in poslovodni partner EconLaba. Ima doktorat iz ekonomije na Evropskem univerzitetnem inštitutu in je objavil več člankov v visoko uvrščenih znanstvenih revijah s področij upravljanja tveganj, bančništva, ekonometrije, financ in makroekonomije.

Aleš Groznik PhD

PARTNER - BUSINESS ADVISORY

Aleš Groznik je profesor elektronskega poslovanja na Univerzi v Ljubljani in partner podjetjaEconLab. Ima doktorat iz ekonomije in magisterij iz elektrotehnike ter več objav v visoko rangiranih znanstvenih revijah s področja digitalizacije in strateškega planiranja informacijskih sistemov.

Aleš Pogačar

SENIOR MANAGER

Aleš je specialist za kvantitativno upravljanje s finančnimi tveganji, predvsem za upravljanje s kreditnim tveganjem za banke. Z močnim programskim znanjem se Aleš odlikuje v modeliranju PD, LGD, EAD in bonitetnih modelov.

Niko Järnberg

MANAGER

Preden se je pridružil EconLabu, je Niko Järnberg delal kot manager pri Crowe Horwath Slovenia. Zasedal je tudi senior associate pozicijo pri Grant Thornton Slovenia. Njegovna glavna področja strokovnega znanja so upravljanje s tveganji podjetij, modeliranje tveganj in trgi energentov.

Matej Kozjek

MANAGER

Preden se je pridružil EconLabu, je Matej Kozjek delal kot senior associate v podjetju Grant Thornton Slovenia, kjer je bil njegov glavni fokus bančništvo in svetovanje pri obvladovanju tveganj. V Deloitte financial and advisory services Slovenia je bil zaposlen kot analitik in participiral pri AQR pomembnejše slovenske banke.

Blaž Kovač

MANAGER

Preden se je pridružil EconLabu, je Blaž zasedal senior associate pozicijo pri Grant Thornton Advisory Slovenia. Pred tem je delal kot kvantitativni analitik v dveh vodilnih energetskih podjetjih v regiji, kjer je bil njegov glavni poudarek na razvoju modelov ter razvoju orodij za analizo podatkov.

Primož Durcik

Senior analyst

Primož se je ekipi EconLab pridružil v letu 2019. Njegovo delo za EconLab med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in modelov kreditnega tveganja.

Klara Žbontar

Senior analyst

Klara Žbontar se je ekipi EconLab pridružila v letu 2019. Njeno delo za EconLab med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in drugih modelov kreditnega tveganja.

Alen Rožac

Senior analyst

Alen se je ekipi EconLab pridružil v letu 2019. Med drugimi svetovalnimi storitvami se osredotoča na razvoj modelov obremenitvenega testiranja in drugih modelov kreditnega tveganja (ICAAP, MSRP 9, EBA). Preden se je pridružil EconLabu, je Alen delal v bančni in svetovalni industriji na področju upravljanja tveganj, financ in organizacije.

Zunanji sodelavci

Aljoža Feldin PhD

--

Aljoša Feldin je neodvisni analitik in svetovalec z dvajsetimi leti akademskih izkušenj z Univerze v Ljubljani, s katero še vedno sodeluje. Je doktor ekonomije na Univerzi v Pittsburghu (mentor Alvin E. Roth, Nobelov nagrajenec) in ima več objav v znanstvenih revijah s področja industrijske organizacije, mikroekonomije in teorije iger.