Ekipa

dr. Igor Masten

Igor Masten je profesor ekonomije na Univerzi v Ljubljani in poslovodni partner EconLaba. Ima doktorat iz ekonomije na Evropskem univerzitetnem inštitutu in je objavil več člankov v visoko uvrščenih znanstvenih revijah s področij upravljanja tveganj, bančništva, ekonometrije, financ in makroekonomije.

dr. Aleš Groznik

Aleš Groznik je profesor elektronskega poslovanja na Univerzi v Ljubljani in partner podjetjaEconLab. Ima doktorat iz ekonomije in magisterij iz elektrotehnike ter več objav v visoko rangiranih znanstvenih revijah s področja digitalizacije in strateškega planiranja informacijskih sistemov.

Aleš Pogačar

Aleš je specialist za kvantitativno upravljanje s finančnimi tveganji, predvsem za upravljanje s kreditnim tveganjem za banke. Z močnim programskim znanjem se Aleš odlikuje v modeliranju PD, LGD, EAD in bonitetnih modelov.

Niko Järnberg

Preden se je pridružil EconLabu, je Niko Järnberg delal kot manager pri Crowe Horwath Slovenia. Zasedal je tudi senior associate pozicijo pri Grant Thornton Slovenia. Njegovna glavna področja strokovnega znanja so upravljanje s tveganji podjetij, modeliranje tveganj in trgi energentov.

Matej Kozjek

Preden se je pridružil EconLabu, je Matej Kozjek delal kot senior associate v podjetju Grant Thornton Slovenia, kjer je bil njegov glavni fokus bančništvo in svetovanje pri obvladovanju tveganj. V Deloitte financial and advisory services Slovenia je bil zaposlen kot analitik in participiral pri AQR pomembnejše slovenske banke.

Blaž Kovač

Preden se je pridružil EconLabu, je Blaž zasedal senior associate pozicijo pri Grant Thornton Advisory Slovenia. Pred tem je delal kot kvantitativni analitik v dveh vodilnih energetskih podjetjih v regiji, kjer je bil njegov glavni poudarek na razvoju modelov ter razvoju orodij za analizo podatkov.

Klara Žbontar

Klara Žbontar se je ekipi EconLab pridružila v letu 2019. Njeno delo za EconLab med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in drugih modelov kreditnega tveganja.

Alen Rožac

Alen se je ekipi EconLab pridružil v letu 2019. Med drugimi svetovalnimi storitvami se osredotoča na razvoj modelov obremenitvenega testiranja in drugih modelov kreditnega tveganja (ICAAP, MSRP 9, EBA). Preden se je pridružil EconLabu, je Alen delal v bančni in svetovalni industriji na področju upravljanja tveganj, financ in organizacije.

Jan Rudof

Jan Rudof se je ekipi EconLab pridružil v letu 2021. Njegovo delo za EconLab, med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami, vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in modelov kreditnega tveganja.

Tijana Treneska

Tijana se je ekipi EconLab pridružila v letu 2021. Njeno delo vključuje IRB PD modeliranje, razvoj modelov obremenitvenega testiranja, makroekonomske analize ter druge svetovalne storitve in projekte. Preden se je pridružila EconLabu, je Tijana delala na področju tržnih raziskav in poslovne analize.

Gašper Trebše

Gašper se je ekipi EconLaba pridružil leta 2021. Njegovo delo za EconLab vključuje razvoj IRB PD modelov in programske opreme za kalibracijo PD. Preden se je pridružil EconLabu, je Gašper študij povezal z delom kot programski inženir na področju pospeševalnikov delcev in drugih velikih fizičnih eksperimentov.

Vili Komel

Vili se je ekipi EconLab pridružil leta 2022. Njegovo delo trenutno vključuje IRB PD analize, kreditno obremenitveno testiranje in obremenitveno testiranje na področju klimatskih sprememb.

Bor Krizmanič

Preden se je pridružil ekipi EconLaba, je Bor Krizmanič delal v podjetju Ernst & Young Slovenija, kjer je deloval na področju IT revizije in svatovanja. Bor ima izkušnje revidiranja informacijskih sistemov večjih in srednje velikih družb v Sloveniji in na Hraškem. Bor je asistent in raziskovalec na Univerzi v Ljubljani.

Jaša Pozne

Jaša se je ekipi EconLab pridružil leta 2022. Njegovo delo trenutno vključuje IRB PD analize, kreditno obremenitveno testiranje in obremenitveno testiranje na področju klimatskih sprememb.

Emir Muradbašić

Emir se je ekipi EconLab-a pridružil leta 2023. Njegovo delo vključuje razvoj modelov za klimatsko stresno-testiranje modelov in druge analitične storitve. Trenutno je študent magistrskega študija, smer Denar in finance na Univerzi v Ljubljani.

Miha Kern

Miha se je ekipi EconLab pridružil leta 2023. Njegovo delo za EconLab vključuje razvoj modelov za kreditno in tržno tveganje. Miha zaključuje magistrski študij statistike na Univerzi v Ljubljani in je pred tem pridobil dodiplomsko izobrazbo s programa denar in finance na isti ustanovi.

Ana Grdović Gnip

dr. Ana Grdović Gnip

Ana Grdović Gnip je docentka na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Fakulteti za management. Specializirana je za ocenjevanje makroekonomskih učinkov različnih javnih politik po različnih scenarijih.

dr. Aljoša Feldin

Aljoša Feldin je neodvisni analitik in svetovalec z dvajsetimi leti akademskih izkušenj z Univerze v Ljubljani, s katero še vedno sodeluje. Je doktor ekonomije na Univerzi v Pittsburghu (mentor Alvin E. Roth, Nobelov nagrajenec) in ima več objav v znanstvenih revijah s področja industrijske organizacije, mikroekonomije in teorije iger.