Transakcije in financiranje

Obdobje pomembne finančne transakcije pogosto predstavlja prelomno točko za uspešno poslovanje podjetja. Ko je celotno podjetje izpostavljeno, so zanesljiva pomoč in dobri nasveti ključnega pomena.  Podjetje EconLab vam ponuja strokovno znanje, s katerim bo postopek transakcij in financiranja potekal nemoteno.

Naša znanja

  • Svetovanje na področju transakcij
  • Analiza sinergij
  • Integracija po združitvi
  • Prestrukturiranje in pregled poslovanja
  • Financiranje projektov

Najpomembnejši del poslovnega dogovora predstavlja celovita skrbna presoja posla pri nakupu (nakupna stran) ali prodaji (prodajna stran), s katero se oceni njegov potencial in morebitne šibke točke. EconLab poleg standardnega skrbnega pregleda prinaša visoko dodano vrednost z dodatno analitično osredotočenostjo. To je še posebej pomembno na področju bančništva, zavarovalništva, energetskih trgov in drugih področjih, ki imajo nejasne vplive na vrednost posla. Naše bogate izkušnje na področju upravljanja finančnih tveganj tudi zagotavljajo, da bomo odkrili vsa potencialna tveganja, s katerimi se sooča podjetje ali transakcija.

Kot del transakcijskega postopka pomagamo strankam odkriti morebitne “deal breakerje”, usmerjamo sklepanje in strukturo poslov ter pomagamo pri razumevanju posledic garancij in odškodnin.

Sinergije so ključno gonilo dejavnosti M&A (združitev in prevzemov), vendar predstavljajo tudi tisti del, ki gre najpogosteje narobe. Pri večini transakcij načrtovanih sinergij na koncu dejansko ni mogoče realizirati. Pogosto se zgodi, da kupec plača za sinergije, ki pravzaprav sploh ne obstajajo, ali kupec ne uspe identificirati sinergij, ki bi skokovito povečale ciljno vrednost. Zato je realna percepcija sinergij pred ali med postopkom transakcije bistvenega pomena in pogosto strateško pomembnejša od standardnega pregleda skrbnosti.

Našim strankam pomagamo določiti ključna področja sinergij, jim pomagamo pri finančni oceni teh in pomagamo oblikovati izvedljiv načrt za zajemanje teh sinergij.

S temi ključnimi koraki, ki jih objektivno izvedemo, vam lahko pomagamo doseči uspeh ali pa vam pomagamo, da se izognete dogovoru, ki ga ne bi smeli izpeljati, kar je ponavadi veliko bolj pomembno.

Združitev je le konec prvega koraka v postopku združevanja. Ključni del predstavlja zajemanje vrednosti ocenjenih sinergij. Ta postopek še zdaleč ni enostaven in ga ne bi smeli obravnavati postransko. EconLab vam lahko pomaga sestaviti učinkovito strategijo integracije in nudi podporo pri njeni izvedbi. Kot del postopka lahko pomagamo skupini C pri zahtevnih odločitvah, analiziramo prednosti in slabosti vsakega subjekta z namenom določitve skupnega načina delovanja ter oblikovanja naložbenega in prodajnega načrta, ki bi racionalizirali skupne operacije.

Včasih podjetja doživljajo težke čase. V tem obdobju je zelo pomembno, da podjetje pravilno reagira. Podjetjem ali bankam lahko pomagamo pri oceni trenutnega stanja in pri oblikovanju načrta, s katerim bi uredili finance podjetja. Za podjetje, ki še nima jasne usmeritve, lahko izvedemo neodvisnen projekt, ki na nepristranski način razkrije, kaj je v interesu financerjev. Če ima projekt dolgoročni potencial, lahko oblikujemo načrt prestrukturiranja, ki podjetju omogoča delovanje, ne da bi pri tem ogrozil položaj posojilodajalca.

Pri mnogih podvigih je pridobitev cenovno ugodnega dolžniškega kapitala ključnega pomena pri vrednosti za delničarje.

Za zagotovitev takšnega financiranja morajo banke verjeti, da bo poslovanje, ki se financira, trajnostno. EconLab lahko podjetjem pomaga pridobiti zaupanje bank. Strankam pomagamo pri vlogah za posojila, bančnih pogajanjih in pri oblikovanju ustreznih struktur financiranja.

Ker smo z večino lokalnih bank zelo tesno povezani, lahko zagotovimo vpogled v to, kako banke pristopajo k odločitvi o financiranju. To nam pomaga oblikovati finančne načrte, ki imajo dobro osnovo in ki upoštevajo negotovost. Na ta način zmanjšamo negotovost za banko in jim olajšamo odločitev za določitev ugodnejših pogojev.

Reference

Naredili smo študijo finančne izvedljivosti za industrijski obrat. Ocenjena vrednost naložbe je bila več kot 100 milijonov EUR.

Ocenili smo možne operativne in strateške sinergije kot del procesa prevzema v logistični industriji. Vrednost prevzetega podjetje je bila v okolici 100 milijonov EUR.

Svetovanje v postopku integracije dveh nacionalno pomembnih bank po združitvi. Glavni poudarek je bil na integraciji funkcij modeliranja tveganj.