Opis

Alen se je ekipi EconLab pridružil v letu 2019. Med drugimi svetovalnimi storitvami se osredotoča na razvoj modelov obremenitvenega testiranja in drugih modelov kreditnega tveganja (ICAAP, MSRP9, EBA). Preden se je pridružil EconLabu, je Alen delal v bančni in svetovalni industriji na področju upravljanja tveganj, financ in organizacije. V bančni industriji je deloval na področjih kreditnega tveganja, razvoja modelov, razvoja modelov strojnega učenja in optimizacije procesov. Njegovo kvantitativno analitično delo pogosto zahteva uporabo orodij, kot sta Python in R, vendar je izkušen tudi v finančnem in poslovnem svetovanju za start-up podjetja. Alen je magistriral iz denarja in financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova magistrska naloga je bila na temo ETF skladov in delniških trgov, med študijem pa se je osredotočil na finančno in ekonometrično modeliranje, strojno učenje, upravljanje tveganj in empirične metode vrednotenja. Alenova glavna izbira programskega orodja je Python, poleg tega pa uporablja tudi druga orodja, kot so R, Matlab, VBA in SQL.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj modelov obremenitvenega testiranja (EBA); vključno z izračunom tranzicijskih matrik in MSRP 9 oslabitev. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov obremenitvenega testiranja. PD in LGD modeliranje , ECL benchmarking ter staging metodologija.

Validacija bonitetnega modela za slovenske banke. Analiza reprezentativnosti podatkov v Python in R.

Pomoč pri pripravi investicijske strategije. Uspešna ustanovitev skupinske entitete v konsolidacijskem koraku manjših podjetij (svetovalec). Razvijalec skupinskega finančnega modela. Razvoj in postavitev KPI za start-up podjetja. 

Razvoj modela za napovedovanje skrajno redkih pojavov s pomočjo strojnega učenja v Pythonu in povezanih avtomatiziranih spremljevalnih orodij za namene kreditnega tveganja. Optimizacija procesov za slovensko banko. Razvoj procesno orientiranih orodij za spremljanje učinkovitosti.