Opis

Preden se je pridružil EconLabu, je Niko Järnberg delal kot manager pri Crowe Horwath Slovenia. Zasedal je tudi senior associate pozicijo pri Grant Thornton Slovenia. Njegovna glavna področja strokovnega znanja so upravljanje s tveganji podjetij, modeliranje tveganj in trgi energentov. S področja korporativnih financ ima izkušnje s svetovanjem pri transakcijah, projektnem financiranju in gradnji celovitih finančnih modelov. Niko je večkrat predaval na konferencah slovenskega inštituta za revizijo na temo upravljanja tveganj. Prav tako občasno predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani na teme vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov in obvladovanja tveganj. Poleg svetovalnega dela je bil tudi vodja projekta in strokovnjak za razvoj aplikacije za upravljanje tveganj v podjetjih, ki je široko v uporabi med večjimi slovenskimi podjetji.  Niko je diplomiral iz trženja in nadaljeval na magistrski študij iz kvantitativnih financ, oba na Univerzi v Ljubljani. Na obeh stopnjah je bil med najboljšimi študenti generacije, za kar je prejel tudi več nagrad. Njegovo najljubše orodje je MATLAB, ki ga uporablja za optimizacijske naloge in simulacije. Poleg tega je Niko spreten tudi v drugih orodjih, kot so Stata, R in Crystal ball.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj in svetovanje v zvezi z ICAAP modeli (forward-looking in interni kapital) na področjih tržnega tveganja, kreditnega tveganja in operativnega tveganja za več strank.

Pregled in izboljšanje sistema upravljanja tveganj trgovanja z električno energijo v dveh družbah.

Študija izvedljivosti in projektna dokumentacija za posojilo EFSI/EIB za projekt nad 100 milijonov EUR.

Skrbni pregled s strani nakupne strani za pomembnejšo regijsko banko. Glavna področja so bila ocena kakovosti portfelja in zavarovanja.

Razvoj modela napovedi za vse fotovoltaične elektrarne v Sloveniji. ARDL model je zajemal več tisoč fotovoltaičnih centrov in tako napovedoval proizvodnjo ob upoštevanju vremenskih in sezonskih sprememb.

Vrednotenje sinergijskih učinkov kot ključna točka procesa prevzema v logističnem sektorju. Ciljna vrednost družbe ≈ 100 milijonov EUR.

Vodja vsebinskega razvoja celovitega poslovnega poročanja in pomoč številnim podjetjem pri izvajanju novih delovnih procesov za obvladovanje tveganj znotraj programske opreme poslovnega poročanja.