Opis

Klara Žbontar se je ekipi EconLab pridružila v letu 2019. Njeno delo za EconLab med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in drugih modelov kreditnega tveganja. Preden se je pridružila EconLabu, se je Klara osredotočala predvsem na študij in sodelovala pri več projektih iz akademskega področja. Njena trenutna povprečna ocena znaša 9,7. Bila je tudi asistentka za statistično analizo (drugi letnik na Ekonomski fakulteti). Na obeh stopnjah je bila med najboljšimi študenti generacije. Za dodiplomski študij je prejela svečano listino za najboljše študentske dosežke Univerze v Ljubljani. Klara trenutno zaključuje magistrski študijna smeri Denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Klara je diplomirala iz smeri Denar in finance prav tako na Ekonomski fakulteti. Je izkušena uporabnica SPSS, R ter MATLAB, kot tudi LaTeX in Mathematica.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj modelov za obremenitveno testiranje (EBA; metodologija obremenitvenega testiranja kreditnega tveganja). PD in LGD modeliranje (BACE-ARDL modeliranje). ECL staging vključno z izračunom tranzicijskih matrik in izračunom MSRP 9 oslabitev (vključno z ECL, lifetime loss rates in izračunom dobička/izgube). ECL benchmarking. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov kreditnega obremenitvenega testiranja.

Študija izvedljivosti in projektna dokumentacija za EFSI/EIB kredit za projekt s skupno vrenostjo and 100 milijonov EUR.

Vrednotenje sinergijskih učinkov kot ključna točka procesa prevzema v logističnem sektorju. Ciljna vrednost družbe ≈ 100 milijonov EUR.