Model digitalne zrelosti

Model digitalne zrelosti je orodje za pomoč pri digitalizaciji podjetja. Z modelom učinkovito ocenimo trenutno stanje digitalizacije, prepoznamo ključne vrzeli in podjetju pomagamo pri strategiji digitalizacije. Ker je digitalizacija proces ki, se nikoli ne konča, model omogoča spremljanje stanja digitalizacije v času. Z modelom uporabljamo večdimenzijsko kriterijsko funkcijo ključnih elementov digitalizacije.

Ključni elementi

  • Procesi
  • Organizacijska struktura
  • Zaposleni
  • Organizacijska kultura
  • Tehnologija
  • Stranke
  • Podatki

Celovito, digitalno podprti procesi, ki omogočajo uporabo tehnologije in učinkovito zbiranje, analizo in izrablja podatkov pri poslovanju.

Način organiziranja aktivnosti in nalog, koordinacija zaposlenih in upravljanje

Ustreznost znanj zaposlenih iz vidika strategije digitalizacije.

Nabor vrednot, praks in splošnih pričakovanj zaposlenih potrebnih za uspešno digitalizacijo. V elementu so vključeni tudi poslovodeči podjetja.

Različne kombinacije informacijske tehnologije, ki jih organizacije uporabljajo v svojih procesih, produktih in storitvah.

Celostno razumevanje strank skozi in s pomočjo digitalizacije v smislu zbiranja in analize podatkov ter poslovanje preko novih digitalnih kanalov.

Celovito upravljanje s podatki v celotnem življenjskem ciklu podatkov. Podatki predstavljajo osnovno komponento digitalizacije, ki je praviloma močno podcenjena.

Reference

Pomoč pri notranjem in regulativnem obremenitvenem testiranju. Razvoj ARDL-BACE PD in LGD modelov za obremenitveno testiranje, razvoj makroekonomskih scenarijev in staging modul.

EBA EU-Wide Stress Test vaja, vključno z IFRS9 (MSRP9) PD/LGD pregledom modelov, razvoj referenčnih (benchmark) PD/LGD/EAD modelov, izračun IFRS9 (MSRP9) oslabitev, podatkovna analitika in priprava dokumentacije za regulativni pregled ter industrializacija obremenitvenega testiranja/ICAAP okvirja.