Ekonomska analiza za pravne in regulatorne namene

Vprašanja gospodarskega prava in pravne ureditve pogosto potrebujejo močno ekonomsko argumentacijo. EconLab ima dolgoletne izkušnje pri delu s pravnimi pisarnami, podjetji in oblikovalci politik ter jim pomaga pri sprejemanju ekonomsko utemeljenih odločitev.

Naša znanja

  • Ekonomska mnenja v pravnih sporih
  • Podpora pri oblikovanju politik
  • Zakonodajna podpora

Pravni spori pogosto potrebujejo močno ekonomsko argumentacijo. Naša ekipa je med drugim sodelovala pri sporih povezanih z vrednotenjem, davki in s protikonkurenco. Z močnim akedenskim znanjem smo vedno znova dokazali, da se lahko spopademo s kompleksnimi vprašanji in dejstva podkrepimo z zanesljivimi podatki ter najsodobnejšim znanstvenim razumevanjem tematike.

Odločitve, ki zadevajo celotno državo ali industrijo, se nikoli ne bi smele sprejemati nepremišljeno. Oblikovalcem politik lahko pomagamo najti rešitve za številne gospodarske tematike. Ker je naše osebje aktivno vključeno v industrijo, hkrati pa izvaja tudi aktivne raziskave, je EconLab v edinstvenem položaju, da razume delovanje gospodarstva kot celote na eni strani in na drugi strani razume dejanske potrebe podjetij. Odločitve oblikovalcev politik lahko podpremo z utemeljenim ekonomskim ozadjem ter pomagamo pri oblikovanju modelov za predvidevanje učinkov predlaganih ukrepovn in pri razumevanju kompleksnih podatkov.

Zakonodajna vprašanja lahko občasno predstavljajo ključno težavo za določeno panogo ali podjetje. Podjetja so lahko v takem primeru proaktivna, da zagotovijo upoštevanje interesov. EconLab ima izkušnje s predstavljanjem pred regulatorjem in reševanjem podjetij iz podrejenih položajev. Dobro sestavljen in utemeljen argument je konstruktivno sprejet in lahko povzroči spremembe načrtov zakonodajalcev.

Reference

Ekonomsko mnenje v davčnem sporu v zvezi z davkom od dohodka iz razdelitve dobička. Primer je privedel do prihranka davka v višini več milijonov evrov.

Ekonomsko mnenje v protimonopolnem primeru v zvezi s cenami zemeljskega plina.

Pripravili smo analizo cen v lekarnah v povezavi s protmonopolnim primerom, ko so bile stranke obtožene dogovorjanja o ceni.

Analiza finančnih in gospodarskih učinkov nove ureditve kritja zdravstvenega zavarovanja.

Ekonomsko mnenje v zvezi z retroaktivno uporabo zakona o posojilih, odobrenih v tuji valuti.