Opis

Tijana se je ekipi EconLab pridružila v letu 2021. Njeno delo vključuje IRB PD modeliranje, razvoj modelov obremenitvenega testiranja, makroekonomske analize ter druge svetovalne storitve in projekte. Preden se je pridružila EconLabu, je Tijana delala na področju tržnih raziskav in poslovne analize.

Ima izkušnje s SQL, SAS, R, Matlab in LaTeX, delala pa je tudi z orodji za vizualizacijo, kot sta Tableau in Microsoft Power BI.

Tijana trenutno zaključuje magistrski študij na smeri Denar in Finance na Ekonomski fakulteti. Diplomirala je iz smeri Trženja na Ekonomski fakulteti, Univerza v Ljubljani. Med študijem se je udeležila izmenjave Erasmus na FH Joanneum v Gradcu, Avstrija, kjer je uspešno zaključila program s poudarkom na financah in statistiki.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj modelov za obremenitveno testiranje (EBA; metodologija obremenitvenega testiranja kreditnega tveganja). PD in LGD modeliranje (BACE-ARDL modeliranje). ECL staging vključno z izračunom tranzicijskih matrik in izračunom MSRP 9 oslabitev (vključno z ECL, lifetime loss rates in izračunom dobička/izgube). ECL benchmarking. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov kreditnega obremenitvenega testiranja.

Razvoj IRB PD modela za porfelj velikih podejtij glavne irske banke. Delo s podatki, scorecard in kalibracija, podroben paket za testiranje ter vpliv na RWA.