Poslovno svetovanje

V poslovanju podjetja se pojavijo razmere, ko je potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov. EconLab odlikuje ekipa vrhunskih strokovnjakov, ki so izredni v analitiki. Nabor naših storitev sega od pomoči pri oblikovanju poslovne strategije, poslovnega modela, prenovi operativnih poslovnih procesov do digitalizacije.

Naše znanje

  • Strategija
  • Učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja
  • Digitalizacija
  • Zagotavljanje kakovosti uvedbe in revizija IT sistemov
  • Management oskrbovalnih verig

Oblikovanje strategije je umetnost. Umetnost usklajevanja strankinih potreb, zmožnosti podjetja in pričakovanja lastnikov v luči konkurenčnega boja. EconLab nudi pomoč pri oblikovanju strategije na način, da dela z odločevalci in ne namesto njih. Pomagamo oblikovati nabor iniciativ, ki bodo podjetje usmerile k zadanim strateškim ciljem. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri tržnih raziskavah in pozicioniranju, primerjalni analizi in oblikovanju možnih scenarijev.

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju managementa in prenove poslovnih procesov pomagamo podjetjem izboljšati učinkovitost in uspešnost poslovanja. V želji po razumevanju strankinih potreb in odličnosti poslovanja podjetja, podjetja prenavljajo poslovne procese. Uvedba managementa poslovnih procesov vpliva tudi na transparentost poslovanja in ponuja možnosti razvoja učinkovitih kazalnikov, ki jih za upravljanje potrebuje management.
Digitalizacija je postala pomemben element prenove poslovanja podjetij. A raziskave kažejo, da je uvedba projektov digitalizacije uspešna v manj kot 30%. Digitalizacijo razumemo širše od uvedbe tehnologij. Razumemo jo kot splet poslovnih, organizacijskih, kadrovskih sprememb, ki jih je potrebno uvesti ob uvedbi tehnologije. Naši strokovnjaki nudijo pomoč odločevalcem pri uvedbi vseh omenjenih sprememb z vpogledom v zmožnosti, ki jih ponuja tehnologija. Pri tem uporabljamo v praksi preizkušen Model digitalne zrelosti. Naša prednost so številne reference iz različnih dejavnosti, kar naročnikom omogoča tudi vpogled v poslovne prakse podjetij naročnikove dejavnosti.
 

Investicije v prenovo in uvedbo informacijskih sistemov so znatne in zahtevajo vložke z vidika finančnih sredstev in človeških virov. Naši strokovnjaki zagotavljajo strokovno pomoč in vpogled v uvedbo informacijskih sistemov od začetne identifikacije potreb, procesa izbire in nadzora med uvedbo. Strankam nudimo mnenja o tveganjih, povezanih z delovanjem informacijskih sistemov v podjetju, izvajamo preglede dejanskega stanja informacijskega sistema družbe s podarkom na učinkovitosti in skladnosti delovanja s predpisi, standardi in dobrimi praksami.

 

Poslovno okolje podjetij se pospešeno digitalizira. Pomemben vidik poslovanja podjetij postaja hitrost in fleksibilnost s katerima podjetja uvajajo spremembe. Učinkovit management oskrbovalnih verig postaja pomembna komponenta poslovanja v želji po zadostitvi kupčevih pričakovanj. Naš pristop k managementu oskrbovalnih verig temelji na prepletu digitalizacije, poznavanju tržnih praks in ključnih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Skupaj z vami prenovimo oskrbovalno verigo na način, da bo ustreznejša za vaše dobavitelje in kupce.

 

Reference

Strokovna pomoč pri oblikovanju in uvedbi strategije iz vidika obvladovanja tveganj

Razvoj poslovnega modela podjetja na segment mobilnosti.

Prenova proizvodnega procesa, uvedba ABC metode obračuna in sprememba obračunskega modela.

Izdelava digitalne strategije, ki bo podjetje transformiralo iz transportnega podjetja v sodobnega ponudnika mobinih storitev.

Spremljanje in nadzor digitalizacije skupine povezanih podjetij. Strokovno kompleksna digitailzacija, večih medsebojno povezanih informacijskih sistem.