Bor Krizmanič

Opis

Preden se je pridružil ekipi EconLaba, je Bor Krizmanič delal v podjetju Ernst & Young Slovenija, kjer je deloval na področju IT revizije in svatovanja. Bor ima izkušnje revidiranja informacijskih sistemov večjih in srednje velikih družb v Sloveniji in na Hraškem. Na področju svetovanja ima izkušnje z delom na projektih implementacije in nadgradnje programskih rešitev v bančništvu in zavarovalništvu za namen zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi finančnimi standardi (IFRS 9 in IFRS 17). 

Na področju energetike in logistike je sodeloval pri izdelave študiji, strategij, investicijske dokumentacije in  definiranju ključnih kazalnikov poslovanja. Bor je asistent in raziskovalec na Univerze v Ljubljani. Trenutno opravlja tudi doktorski študiji z usmeritvijo  Informacijsko-upravljalskih ved. Bor je diplomiral in magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani  iz smeri Poslovna informatika. 

Tekom študija je znanje in izkušnje obogatil z izmenjavo na Wirtschaftsuniversität (WU) na Dunaja. Z daljšim študentskim delom v velikem farmacevtskem podjetju, na področju upravljanju oskrbovalne verig, je pridobil tudi vpogled in razumevanj delovanja kompleksnega proizvodnega podjetje.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj modelov za obremenitveno testiranje (EBA; metodologija obremenitvenega testiranja kreditnega tveganja). PD in LGD modeliranje (BACE-ARDL modeliranje). ECL staging vključno z izračunom tranzicijskih matrik in izračunom MSRP 9 oslabitev (vključno z ECL, lifetime loss rates in izračunom dobička/izgube). ECL benchmarking. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov kreditnega obremenitvenega testiranja.

Razvoj IRB PD modela za porfelj velikih podejtij glavne irske banke. Delo s podatki, scorecard in kalibracija, podroben paket za testiranje ter vpliv na RWA.