Opis

Alen se je ekipi pridružil v letu 2022. Pred tem je delal kot grafični oblikovalec in fotograf, zaradi svojih znanj na področju programiranja pa je bil nekaj časa tudi vodja razvoja pri slovenskem IT podjetju, vendar je kasneje presedlal še na področje financ. Pri EconLab-u njegovo delo trenutno vključuje makroekonomske in IRB PD analize, scenarijske analize in obremenitveno testiranje, veliko pa se posveča tudi ESG tveganjem v bančništvu in hkrati vedno išče načine, kako izboljšati našo vizualno podobo.

Ima diplomo iz smeri denarja in financ Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, trenutno pa se izpopolnjuje še na magistrskem programu s področja kvanitativnih financ in aktuarstva na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je izkušen uporabnik programskih jezikov Python, R, SQL, JavaScript in drugi.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj modelov za obremenitveno testiranje (EBA; metodologija obremenitvenega testiranja kreditnega tveganja). PD in LGD modeliranje (BACE-ARDL modeliranje). ECL staging vključno z izračunom tranzicijskih matrik in izračunom MSRP 9 oslabitev (vključno z ECL, lifetime loss rates in izračunom dobička/izgube). ECL benchmarking. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov kreditnega obremenitvenega testiranja.

Razvoj IRB PD modela za porfelj velikih podejtij glavne irske banke. Delo s podatki, scorecard in kalibracija, podroben paket za testiranje ter vpliv na RWA.