Opis

Primož se je ekipi EconLab pridružil v letu 2019. Njegovo delo za EconLab med drugimi ponujenimi svetovalnimi storitvami vključuje razvoj modelov obremenitvenega testiranja in modelov kreditnega tveganja. Preden se je pridružil EconLabu, se je Primož osredotočal predvsem na študij, med katerim je študiral 5 mesecev na Fakulteti za ekonomijo in management Univerze v Lizboni. Sodeloval je pri več projektih iz področja financ, statistike in računalništva. Trenutno zaključuje magistrski študij Finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Primož je diplomirala iz smeri Finančne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Njegovo tehnično znanje vključuje Python, R, MATLAB, SAS, SQL in Mathematica.

Kontakt

Izbrane reference

Razvoj modelov in razvoj kode v R za obremenitveno testiranje (EBA; metodologija obremenitvenega testiranja kreditnega tveganja). PD in LGD modeliranje (BACE-ARDL modeliranje). Podpora pri razvoju in nadgradnji različnih modelov obremenitvenega testiranja. Napovedovanje in back-casting ključnih parametrov kreditnega obremenitvenega testiranja. Izračun MSRP 9 oslabitev (vključno z ECL, lifetime loss rates in izračunom dobička/izgube). ECL benchmarking.

Staging metodologija (top-down konstrukcija MSRP 9 tranzicij in izračun verjetnosti prehodov). Razvoj modelov in razvoj kode v R za inkorporiranje koncentracije sektorja v sistematičen PD model. Konstrukcija makroekonomskih scenarijev za ICAAP obremenitveno testiranje.

Razvoj in razvoj kode v R modela za analizo poslovnega modela bank, ki temelji na temeljnem ekonometričnem modelu. Ocena parametrov ponudbe in povpraševanja ter napoved izkazov poslovnega izida in bilance stanja banke z uporabo regulativnih količnikov.